Tá maoiniú €26 milliún breise curtha ar fáil ag an Roinn Sláinte d'Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le cúram leighis a chur ar fáil don líon mór othar a bheas sna hospidéil an geimhreadh seo.

Féachfaidh an straitéis leis an mbroid mhór a bhíonn ar ospidéil na tíre le linn an gheimhridh a fhuascailt.

Tá áiseanna agus acmhainní breise á gcur ar fáil don straitéis a bheas i bhfeidhm as seo go Márta na bliana seo chugainn.

Féachfar le dul i ngleic leis an bplódú a bhíonn i rannóga éigeandala na n-ospidéal a mhaolú agus gan othair a bhfuil biseach tagtha orthu a choinneáil níos faide thar mar is gá.

Cuirfear breis foirne ar fáil - idir altraí, oibrithe teiripe chomh maith le hoibrithe cógaslainne agus saotharlainne - agus súil go laghdófar an t-achar a chaithfeas othair san ospidéal.  

Tá breis is 600 othar i leapacha géarchúraim atá réidh le scaoileadh amach as an ospidéal faoi láthair.

Agus deir Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann go bhfuil 571 othar ag fanacht le leaba in ospidéil na tíre inniu.

In Ospidéal Ollscoile Luimnigh is measa atá cúrsaí, mar a bhfuil 62 duine ag fanacht le leaba, dar leis na haltraí. 44 duine atá ag fanacht le leaba in Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe, a deir siad.

Ach deir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil an líon othar atá ag fanacht le leaba níos ísle ná sin. 399 duine atá i gceist, a deir siadsan.