Táthar ag achainí ar an Rialtas fiosrúchán poiblí a bhunú faoin gcaoi a ndeachthas i ngleic le líomhaintí faoi mhí-úsáid ghnéis a deirtear a tharla i nGasóga Caitliceacha na hÉireann agus i gCumann Gasóg na hÉireann sna hochtóidí.

Tá an dá eagraíocht sin scortha agus tugtha le chéile iad faoi scáth eagraíochta nua, Gasóga na hÉireann. 

Tá imní ar roinnt fear a bhí sna gásóga nuair a bhí siad óg agus a líomhnaíonn go ndearnadh mí-úsáid ghnéis orthu go bhfuil cead tugtha do Ghasóga na hÉireann fiosrúchán inmheánach a dhéanamh faoi scéal a bhaineann leis an eagraíocht féin.

De réir chlár RTÉ Investigates a chraolfar anocht, cé go raibh imní léirithe sna hochtóidí maidir le ceannaire áirithe amháin i gCumann Gasóg na hÉireann níor baineadh a chuid cúraimí de go dtí anuraidh.

Bhí sé de nós ag an duine sin gasóga a thabhairt abhaile leis, agus cé gur tugadh íde béil dó i 1987 lean sé air á dhéanamh.  

Tá an duine sin á fhiosrú ag na Gardaí faoi láthair agus tá ráitis tugtha dóibh ag daoine a líomhnaíonn gur ionsaigh sé iad.