D'fhógair Aire Stáit na Gaeilge Seán Kyne inniu go bhfuil deontas €532,500 ceadaithe d'Ollscoil Mhá Nuad chun na scrúduithe do Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) a reáchtáil i gcaitheamh na dtrí bliana acadúla idir 2019 agus 2022.

Is córas scrúdaithe é TEG a ligeann d'fhoghlaimeoirí líofacht sa Ghaeilge a bhaint amach céim ar chéim. Tugann an teastas cruthúnas oifigiúil d'fhostóirí maidir le cumas teanga.

Tá méadú suntasach tagtha ar TEG le cúpla bliain. Thug 1,790 duine faoi scrúduithe TEG le linn na bliana 2018/19, ar méadú 100% é.

Cuirtear scrúduithe TEG ar fáil ar fud na hÉireann agus in ionaid thar lear.

D'fhógair an tAire Stáit an maoiniú nua inniu agus é ar cuairt chuig Lárionad na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad: 

"Tá mo Roinn ag tabhairt maoiniú do TEG le hos cionn deich mbliana anois agus tá áthas orm a chloisteáil go bhfuil borradh 100% tagtha ar an gcóras i mbliana."