Deir an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil nach féidir glacadh leis an méid séarachais gan chóireáil atá á sceitheadh in uiscí na tíre gach lá. 

Deirtear i dtuarascáil na Gníomhaireachta go bhfuil séarachas neamhchóirithe thart ar 77,000 duine i 36 baile agus sráidbhaile á sceitheadh gach lá. 

Tá Cill Charthaigh, Ailt an Chorráin, an Fál Carrach agus an Cheathrú Chaol i nDún na nGall, agus an Spidéal agus an Cheathrú Rua i gConamara i measc na mbailte atá i gceist. 

Deir an Ghníomhaireacht go gcuireann séarachas den sórt seo as do chaighdeán uisce agus go bhfuil an comhshaol agus sláinte an phobail i mbaol mar gheall ar an moill ar athruithe cleachtas. 

Deir siad freisin nach féidir glacadh leis nach bhfuil aon ionad cóireála uisce i dtrí cinn déag de bhailte agus de shráidbhailte sa tír. 

Agus tá mórionad cóireála uisce i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath ceadaithe ag an mBord Pleanála.

Chuir go leor de mhuintir na háite in aghaidh an ionaid i gCluain Seach in aice Aerfort Bhaile Átha Cliath, ach dúirt Uisce Éireann go bhfuil sé ag teastáil i ngeall ar an méadú ar an daonra atá tuartha agus mar gheall nach bhfuil an t-ionad i ndeisceart na cathrach in ann ag an méid séarachais atá á chruthú.