Tá beirt fhear gafa maidir le léar mór gunnaí agus armlón a dtángthas orthu le linn cuardach i nDroichead Átha. Thángthas ar chócaon agus cannabas gur fiú €1.5m iad le linn na gcuardach freisin.

Stop Gardaí gluaisteán ag Estát Tionsclaíochta Bhóthar Dhún Uabhair iarnóin inné agus tháinig siad ar fhiche cileamgram cócaon gur fiú breis agus €1.4m é.

Gabhadh fear sna tríochaidí.

I gcuardach eile a bhí nasctha leis agus a rinneadh i lár an bhaile i ndiaidh an chéad cheann, thángthas ar mhála ina raibh trí ghunna agus armlón.

Gabhadh fear eile, a bhí sna tríochaidí freisin.

Thángthas ar channabas ar luach €25,000 le linn cuardaigh eile.

Bhí na cuardaigh mar chuid d'oibríocht speisialta i nDroichead Átha atá ar bun le dul i ngleic le coiriúlacht ar an mbaile.