Tá Aire Stáit na Gaeltachta Sean Kyne le maoiniú speisialta a lorg ón Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail Michael Ring féachaint le réiteach a fháil ar an deacracht atá ann suíomhanna oiriúnacha a fháil do Reiligí i gContae na Gaillimhe.

Cás éigeandála a thug an tAire ar reilig an Chnoic agus ar reilig Leitir Meallain i gConamara Theas i ndiaidh cruinniú a bhí aige le Comhairleoirí Contae i gCathair na Gaillimhe ar maidin. 

Tá os cionn 200 reilig faoi chúram na Comhairle Contae i gContae na Gaillimhe faoi láthair agus tá go leor de reiligeacha na cathrach agus an chontae  lán go béal. 

Triúr Teachtaí Dála a bhí i láthair ag an gcruinniú speisialta do chomhairleoiri bardasacha chonamara inniu faoi mhaoiniú speisialta a chur ar fáil do reiligí i gceantar Chonamara.

Deir Aire Stáit na Gaeltachta Seán Kyne go gcaithfear maoiniú a chur ar fáil chun suíomhanna oiriúnacha i gcathair agus i gContae na Gaillimhe a aimsiú nó go mbeidh ar an gComhairle Ordú Ceannaigh Éigeantach a dhéanamh ar shuíomhanna.

Tá reilig an Chnoic ar an reilig is prainní a deir an tAire mar nach bhfuil ach dhá uaigh faghta insan reilig anois. Ta 6 cinn de shuíomhanna aimsithe acu ar an gCnoc ach níl aon mhaoiniu ann chun an talamh a cheannach.

60,000 de chiste atá ag an gComhairle le caitheamh ar Reiligí sa chontae. 

Deir an Comhairleoir Pádraig Joe Joe Mac an Iomaire go gcaithfidh siad breathnú ar bhealaí eile chun teacht ar réiteach.

Beidh cruinniú ag Comhairleoirí agus ag Teachtaí Dála an cheantair an mhí seo chugainn faoin bhfadhb.