Tá sé fógartha ag Bord Soláthair an Leictreachais go bhfuil an dá stáisiún ginte cumhachta atá acu i Lár na Tíre le dúnadh roimh dheireadh na bliana seo chugainn.

Déanfar postanna eile taobh istigh den eagraíocht a thairiscint don cheithre scór duine atá ag obair ann nó déanfar iomarcaíocht dheonach a thairiscint dóibh.

Tá na stáisiúin seo lonnaithe i nDroichead na Sionainne in Uíbh Fháilí agus i mBéal Átha Liag i gContae an Longfoirt  agus dóann siad dhá mhilliún tonna móna in aghaidh na bliana.

Tá imní anois faoina bhfuil i ndán do na céadta duine atá fostaí ag Bord na Móna a chuireann móin ar fáil do na stáisiúin chumhachta.

 Tá an méid atá ag titim amach cáinte ag na ceardchumainn thar ceann na n-Oibrithe sin. 

Bhí siúl go mbeadh bord soláthair an leictreachais in ann na stáisiún a thabhairt slán dá mbeadh cead faighte acu meascán de mhóin agus agus do bhith-mhais á dhó.

Diúltaíodh cead dóibh é sin a dhéanamh i 2018.

D'admhaigh Príomhfheidhmeanach Bhord Soláthair an Leictreachais gur buille é an fógra seo don reigiún Lár Tíre.

Deir Pat O'Doherty freisin go bhfuil dhá bhliain caite acu ag iarraidh an dá ionad a thabhairt slán ach nárbh fhéidir é sin a dhéanamh mar gheall ar chúiseanna comhshaoil, pleanála agus tráchtála.

Cé go bhfuil imní faoin 80 duine atá fóstaithe ag an dá ionad ginte cumhachta tugadh le fios go ndéanfar postanna eile taobh istigh den eagraíocht a thairiscint dóibh nó iomarcaíocht dheonach .