Tá Fógra Fiúchta Uisce fós i bhfeidhm  do bhreis is 615,000 duine i mBaile Átha Cliath, i gContae na Mí agus i gCill Dara. Beidh sé Dé Máirt ar a luaithe anois sula dtiocfaidh deireadh leis an bhfógra.

Don dara huair le coicís, tá inúchadh le déanamh ag An Ghníomhaireacht Um Chaomhnú Comhshaoil ar Ionad Coireála Uisce Léim an Bhradáin i gContae Chill Dara atá i gcroílár na faidhbe. 

Tuairiscítear go mbeidh sé Dé Máirt ar a thúisce anois sula dtiocfaidh deireadh leis an bhfógra.

Seo an dara fógra fiuchta uisce atá faighte ag cuistaiméirí le coicís anuas agus deir Uisce Éireann go ndéanfaidh an Ghníomhaireacht Um Chaomhnú Comhshaoil agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tuilleadh tástálacha ar an uisce in Ionad Cóireála Uisce Léim an Bhradáin i gContae Chill Dara as seo go dtí Dé Máirt.