Tá maoiniú €62 milliún do thograí éagsúla i mbailte agus i sráidbhailte tuaithe fógartha ag an Rialtas. Tá sé mar aidhm ag an maoiniú borradh eacnamaíochta a chur faoi na bailte atá i gceist. 

Is é an an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail Michael Ring a d'fhógair an maoiniú  nDún Bróithe, Co Loch Garman, inniu aige. Dúirt sé gur cor suntasach é an maoiniú seo a rachas go mór le leas na tuaithe. 

Cuirfear sciar den mhaoiniú ar fáil do thogra i nDún Bróithe maidir leis an nGorta Mór. 

I measc na mbailte eile a gheobhas maoiniú faoin scéim seo tá Achadh an Iúir, Co an Chabháin; Maigh Chromtha, Co Chorcaí, na Cealla Beaga, Co Dhún na nGall agus Cluainín, Co Liatroma. 

An tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail Michael Ring

Cuirfear maoiniú ar fáil freisin do thogra tuarasóireachta in Eachléim in Iorras i nGaeltacht thuaisceart Mhaigh Eo.

Mol turasóireachta atáthar a thabhairt ar an togra a bheas ina bhunáit do chuairteoirí atá ag iarraidh foghlaim faoi ionaid oidhreachta agus dúlra Iorrais - Teach Solais an Fhóid Duibh ina measc. Cuirfear cuid den mhaoiniú ar fáil do ghnóthais cheardaíochta sa limistéar freisin. 

Cuid den straitéis Tionscadal Éireann 2040 atá sa mhaoiniú a d'fhógair Michael Ring inniu. 26 togra ar fad atá i gceist.