Sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, tugadh eolas faoi scrúduithe síciatracha agus síceolaíochta a rinneadh ar an mbeirt bhuachaillí a ciontaíodh i ndúnmharú Ana Kriégel agus faoin gcaoi a bhfuil bás an chailín scoile ag goilliúnt ar a muintir.

Gearrfar pionós an tseachtain seo chugainn ar an mbeirt. 

Ciontaíodh Buachaill A agus Buachaill B - mar a thugtar orthu - faoi Ana Kriégel a dhúnmharú i dteach tréigthe i Leamhcán ar 14 Bealtaine 2018 agus ciontaíodh duine acu freisin faoi ionsaí gnéis a dhéanamh uirthi.

Ag an éisteacht inniu, dúirt máthair Ana - Geraldine - nach fiú di a bheith beo ó maraíodh a hiníon agus go mbeidh cros le hiompar ag an teaghlach an chuid eile dá saol.

Dúirt sí go mbíonn sí féin agus an chuid eile den teaghlach cráite ag tromluithe faoin bpian agus faoin eagla a d'fhulaing Ana nuair a thuig sí go raibh an bás i ndán di.

Geraldine agus Patric Kriégel le linn na trialach

Uchtaíodh Ana as an Rúis in 2006 nuair a bhí sí dhá bhliain go leith. Dúirt a máthair gurbh é an 10 Lúnasa 2006 an lá ab áthasaí riamh i saol mhuintir Kriégel mar gur dearbhaíodh go hoifigiúil i gcúirt eile an lá sin gur tuismitheoirí Ana a bhí iontu.

Fíoraíodh brionglóidí uile mhuintir Kriégel, a dúirt sí, nuair a tháinig Ana isteach ina saol tar éis an próisis uchtaithe a mhair i bhfad.

Bun agus barr a saol a bhí inti, a dúirt sí.

Rinne sí cur síos ar an eagla a bhraith siad nuair nár fhill Ana abhaile an tráthnona cinniúnach úd. Bhí a fhios acu nach bhfanfadh sí riamh amuigh gan chead. Ní ghortódh sí iad mar sin, a dúirt sí.

"D’fhan muid agus d’fhan muid, ag súil lenár gcailín óg. Ach níor fhill sí riamh", a dúirt sí.

Bhí an 18 Bealtaine 2018 ar an lá ba bhrónaí riamh ina saol, a dúirt sí, nuair a chuala siad na focail nach dteastaíonn ó aon tuismitheoir a chloisteáil, is é sin go raibh corp a n-iníne aimsithe.

Chuir siad futhú le Ana, a dúirt Geraldine Kriégel, i sráidbhaile ciúin sabháilte. Ní fhéadfadh aon duine an t-olcas a bhí ag fanacht rompu ansin a thuar.

Bhí a saol scriosta de bharr an mhéid a tharla di.

Ní raibh inti ach cailín óg, a dúirt sí, a raibh go leor brionglóidí aici. Bhí sí ag iarraidh ostán a bhunú, ar a dtabharfadh sí "The AnaLove Hotel."

Bhí sí le teach beag a thógáil dá tuismitheoirí ar thalamh an ostáin ina bhféadfaidís fanacht léi.

Ghabh Geraldine Kriégel buíochas le Ana as an ngrá a thug sí dóibh.

"Braitheann muid uainn tú", a dúirt sí. "Tá grá againn duit. Agus ní bheidh aon duine in ann é sin a thógáil uainn."

Dúradh sa chúirt inniu freisin nach bhfuil aon mhíniú soiléir faoin údar gur maraíodh í.

Dúradh go bhfuil Buachaill A ag admháil anois gurb é a mharaigh an cailín ceithre bliana déag ach go bhfuil sé ag séanadh fós go ndearna sé ionsaí gnéis uirthi.

D'admhaigh sé le linn measúnaithe síceolaíochta in Ionad Coinneála Bhaile an Oibricigh gur bhuail sé Ana le maide agus le bloc, gur chuir sé faoi ghlas cinn í agus gur thacht sé í. 

Ní ghlacann Buachaill B ná a mhuintir lena dhaoradh.

Ní féidir píonós saoil a ghearradh ar na buachaillí, mar a tharlaíonn i gcás duine fásta atá ciontach i ndúnmharú, ar an mbonn gur páistí atá iontu. Bhí siad trí bliana déag d'aois nuair a mharaigh siad Ana.

Fuarthas a corp lomnocht, seachas stocaí, i seanteach tréigthe i bpáirc i Leamhcán ar 17 Bealtaine 2018. Bhí sí ar iarraidh ar feadh trí lá roimhe sin.

Tá an bheirt bhuachaillí atá cúig bliana déag d'aois anois faoi choinneáil ó ciontaíodh iad i mí an Mheithimh seo caite.

Cuireadh an éisteacht ar athló go dtí Dé Máirt seo chugainn.