Tá fógra fiuchta uisce eisithe do chodanna de thrí chontae i gCúige Laighean - Baile Átha Cliath, Cill Dara agus an Mhí.

Baineann an fógra le thart ar 600,000 duine a fhaigheann a gcuid uisce ón ionad cóireála uisce i Léim an Bhradáin, Co Chill Dara. Is cosúil go bhfuil deacrachtaí ag baint le dífhabhtú an uisce ansin.

Daoine i bhFine Gall, i gceantar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, i gceantar Chomhairle Contae Átha Cliath Theas, i gcodanna de Chill Dara agus i nDún Búinne atá thíos leis.