Léirsigh tuismitheoirí comhghnéis taobh amuigh den Roinn Sláinte i mBaile Átha Cliath inniu lena míshástacht a chur in iúl faoin moill ar reachtaíocht nua maidir le cearta tuismitheoireachta.

Maíonn na tuismitheoirí comhghnéis freisin nach bhfreastalaíonn an reachtaíocht nua ar na riachtanais ar fad atá acu. 

Faoi mar a sheasann cúrsaí faoi láthair, nuair a bhíonn páiste ag lánúin leispiach, aerach, dhéghnéasach nó thrasinscneach, ní féidir ach ainm tuismitheora amháin a chur ar an teastas breithe. Ní thugtar aon aitheantas don tuismitheoir eile.

"Is máthair mise," a deir Ailbhe O'Nolan, a bhfuil leanbh aici lena bean chéile. "Ach go dlíthiúil, is máthair shingil í mo bhean. Táimid anseo inniu le cur in iúl don Aire Sláinte go gcaithfear é seo a chur ina cheart láithreach."

Ailbhe O'Nolan ag an agóid inniu

Tabharfar aitheantas don bheirt thuismitheoirí faoin Acht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh atá le teacht i bhfeidhm i mBealtaine na bliana seo chugainn - ceithre bliana tar éis dó a bheith rite.

Dúirt urlabhraí an Aire Sláinte gur cuireadh moill ar an reachtaíocht mar gur tháinig castachtaí chun cinn. 

Deir tuismitheoirí comhghnéis nach n-áirítear sa reachtaíocht na bealaí ar fad atáthar in ann leanbh a ghiniúint sa lá atá inniu ann.

Mar shampla, a deir siad, ní áirítear le daoine a théann thar lear le cóir leighis torthúlachta a fháil le cúnamh ó dheontóir ná lánúin a dhéanann an t-inseamhnú sa bhaile. Caithfidh an t-inseamhnú a bheith déanta ag clinic in Éirinn de réir na reachtaíochta, a deir siad.

Níl tuismitheoirí comhghnéis sásta ach oiread go bhfuil saghsanna éagsúla teaghlach curtha san áireamh san acht nua agus tá siad ag éileamh reachtaíocht faoi leith a fhreastalaíonn ar a gcuid riachtanas féin amháin.