Deir an eagraíocht tithíochta Novas go bhfuil an Rialtas ag fanacht ar an gclaí maidir leis an ngéarchéim dídine agus go bhfuiltear á fhágáil faoin earnáil phríobháideach tithe sóisialta a thógáil.

I dtuarascáil bhliantúil Novas a foilsíodh inniu, deir an eagraíocht - atá bunaithe i Luimneach - gur thug siad cúnamh anuraidh do 4,700 duine  a bhí gan dídean nó a bhí i gcontúirt go gcuirfí amach as a dtithe cónaithe iad. Bhí os cionn 1,000 leanbh ina measc.

Dar le cathaoirleach Novas, Greg Maxwell, go bhfuil an ghéarchéim tithíochta ag dul in olcas cé go bhfuil tuilleadh tithe á dtógáil.