Tá duais Melina Mercouri ar fiú €1.5 milliún í le bronnadh ar Ghaillimh 2020 ag paineál monatóireachta Phríomhchathair Chultúir na hEorpa.

Inniu i nGaillimh, thug an painéal faoi athbhreithniú ar an obair atá déanta ag Gaillimh 2020 mar chuid dá bpróiseas montóireachta.

Rinne lucht an Choimisiúin Eorpaigh athbhreithniú ar na pleananna atá déanta ag Gaillimh 2020 chun clár cultúir a ullmhú don chéad bhliain eile.

Príomhchathair chultúrtha na hEorpa í Ghaillimh don bhliain 2020.

Bronntar duais Melina Mercouri atá ainmnithe i ndiaidh an aisteora as an nGréig ar eagraíochtaí a chuireann le tírdhreach agus cultúr an domhain.

Bronnfar an duais i mbliana ar Ghaillimh agus ar Rijeka sa Chróit - an dá chathair a ainmíodh ina bPríomhchathracha Cultúrtha na hEorpa don bhliain 2020.

Tá cursaí airgid fós ina cnámh spairne don togra i nGaillimh agus an buiséad atá acu go mór faoin sprioc a bhí leagtha amach.

Luaíodh buiséad €46 milliún sa leabhair tairisceana ach €40 milliún atá luaite leis anois. Tá €25 milliún curtha ar fáil ag an stát - €15 milliún ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus €10 milliún óna húdaráis áitiúla i nGaillimh.

Aréir, chuir Príomhfheidhmeannach Ghaillimh 2020 comhairleoirí cathrach ar an eolas go bhfuil €1.7 milliún in urraíocht chorporáideach fáighte acu agus go bhfuil idirbheartaíocht luach €3.2 milliún ar bun acu le hurraitheoirí eile comh maith.

Tá súil ag lucht Ghaillimh 2020 go bhfaighidh siad €400,000 ar earraí bolscaireachta a dhíolfar.

Tá a bhfeachtas bailiúcháin airgid le díriú ar ghnólachtaí na Gaillimhe sa tréimhse romhainn.  

Beidh searmanas oscailte Ghaillimh 2020 ar bun ar  8 Mí Feabhra.