B'éigin don Chomhairleoir Neamhspleách Declan McDonnell a leithscéal a ghabháil faoi thagairt a rinne sé do dhaoine gorma nuair a bhí sé ag caint ar Sheirbhís na bPáirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ag cruinniú de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe aréir.

Bhí díospóireacht ar bun faoi scéim um chosaint cósta idir an Sáilín agus Trá na gCeann i mBearna nuair a rinne an Comhairleoir McDonnell an chaint chonspóideach.

Dúirt an Comhairleoir gurb ionann an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus duine ó chine áirithe a bhí i gcruach adhmaid.

D’iarr an Comhairleoir Ollie Crowe ar an Chomhairleoir McDonnell a chuid cainte a tharraingt siar, rud a rinne sé láithreach.