Tá Uisce Éireann agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ag iarraidh ar fheirmeoirí agus ar dhaoine eile a úsáideann ceimiceáin chun lustain agus feithidí a mharú a bheith níos freagraí. 

Fuarthas rian ró-ard de na ceimiceáin in uisce óil i sé áit ar fud na tíre le déanaí.

Tá áiteanna i gcontaetha Luimnigh, Lú, Chill Chainnigh, Ghaillimh, na Mí agus Dhún na nGall curtha ar liosta faire ag an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.

Tá Soláthar Uisce Poiblí oirthear cheantar Fhánada i gContae Dhún na nGall i measc na n-áiteanna atá buailte.

Ceimiceán atá sa lotnaidicíd a mharaíonn ní amháin lustain agus plandaí nach bhfuil iarraidh orthu ach feithidí, seilidí, fungais agus galair éagsúla a bhíonn ar phlandaí fosta.

Seo an chéad uair a fuarthas an ceimiceán san uisce ó thosaigh Uisce Éireann ag glacadh samplaí trí bliana ó shin.

Ainneoin seo uilig, deir Uisce Éireann nach bhfuil baol ar bith sna ceimiceáin don tsláinte phoiblí ach tá siad féin agus an Ghníomhaireacht Comhshaoil ag iarraidh ar fheirmeoirí agus ar dhaoine eile a úsáideann ceimiceáin ar thalamh féir go háirid úsáid chúramach a bhaint as táirgí mar MCPA agus 2-4D.

Dúirt an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil go leanfar ag coinneáil súil ar na córais uisce atá buailte go dtí go mbeidh an córas saor ó aon fhrídín MCPA.