Bunaíodh Comhchoiste Pleanála Teanga Mhúscraí i mBaile Bhuirne i gContae Chorcaí aréir chun cúrsaí pleanála teanga a chur chun cinn i nGaeltacht Mhúscraí.

Deir Údarás na Gaeltachta go bhfuil "páirtithe an chomhchoiste ar aon ghuth"  maidir le cur i bhfeidhm an phlean teanga i nGaeltacht Mhúscraí agus go ndéanfar an folúntas d'Oifigeach Pleanála Teanga a fhógairt sna seachtainí atá romhainn.

Fostaíodh Oifigeach Pleanáil Teanga i nGaeltacht Mhúscraí anuraidh chun plean teanga Ghaeltacht Mhúscraí a chur i bhfeidhm.

Ach tháinig deireadh le tréimhse promhaidh an phleanálaí teangan agus níor déanadh athnuachan air.

Níor ceapadh éinne eile sa ról agus níl aon phleanáil teanga ar siúl le 4 mhí anuas. Bhí roinnt éiginnteachta i measc an phobail i dtaobh todhchaí na pleanála teangan sa cheantar agus cén sort dul chun cinn a bhí á dhéanamh.

Tuigtear do Nuacht go raibh eadránaí ceaptha ag Údarás na Gaeltachta leis an scéal a fhiosrú agus teacht ar réiteach.

Fógraíodh inniu afách, tar éis cruinniú idir na páirtithe leasmhara i mBaile Bhúirne aréir, go bhfuil comhchoiste nua bunaithe, Comhchoiste Pleanála Teanga Mhúscraí chun cúrsaí pleanála teanga a chur chun cinn i nGaeltacht Mhúscraí.

Thug urlabhraí ó Údarás na Gaeltachta le fios go bhfuil na páirtithe ar aon ghuth go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le feidhmiú an phlean teanga agus chuige sin go ndéanfar an folúntas d'Oifigeach Pleanála Teanga a fhógairt sna seachtainí atá le teacht.

Dúirt Údarás na Gaeltachta go bhfuilid buíoch do na páirtithe leasmhara ar fad as a gcomhoibriú agus a dtiomantas don bpróiseas pleanála teanga i nGaeltacht Mhúscraí.