Tá an chéad tuar tugtha ag an mBanc Ceannais maidir le cén saghas cuma a bheidh ar an ngeilleagar má tharlaíonn Breatimeacht gan socrú. 

Creideann an Banc go mbeidh an tionchar is measa le brath sa chéad chuid den mbliain seo chugainn. 

Táthar ag tuar go gcuirfear isteach ar chúrsaí trádála ag calafoirt agus go gcuirfidh táillí isteach ar lucht easpórtála, go háirithe in earnáil an ghnó agraibhia.

Meastar go dtiocfaidh ardú ar go leor táirgí a importáiltear sa tír seo, ina measc, gránach agus bia proiseáilte mar gheall ar ardú ar tháillí agus costas iompair níos airde. 

Laghdóidh fás geilleagair go 0.8% agus meastar go n-ardóidh an ráta dífhostaíochta ó 5.3% go díreach faoi bhun 7% faoin mbliain 2021. 

Meastar go mbeidh 73,000 post níos lú ar fáil in Éirinn sa chéad dá bhliain eile.