Tá an Rialtas le fiosrúchán neamhspleách a chur ar bun faoi líomháintí gur díoladh airgead le coirpigh ar mhaithe le cosaint a thabhairt d'oibrithe ar shuíomh tógála in iarthar Bhaile Átha Cliath.

Dúirt an tAire Tithíochta Eoghan Murphy gur ardaíodh ceisteanna tromchúiseacha sa chás cúirte a bhain leis an Bhiúro um Shocmhainní Cóiriúla an tseachtain seo.

Idir an dá linn, chosain an Tanáiste an freagra a thug an rialtas ar litreacha a thug foláirimh faoi imeaglú agus éilimh ar íocaíochtaí ó choirpigh trí bliana ó shin. 

Tháinig sé chun solais ar maidin gur scríobh Teachta Dála Shinn Féin, Aengus Ó Snodaigh litreacha chuig an iarAire Dlí agus Cirt Frances Fitzgerard ar 26 Nollaig, 2016 faoin ábhar.

Dúradh sa litir go raibh bac curtha ar thógáil 73 teach sóisialta Dé Luain roimhe sin nGort na Silíní i mBaile Átha Cliath i ndiaidh feachtas imeaglaithe a rinneadh ar thógálaithe agus ar oibrithe slándála ar an suíomh.

Dúirt Ó Snodaigh gur cuireadh in iúl sa litir gur hionsaíodh tiomanaí JCB le peitreail, gur léir dó go raibh airgead a lorg ag coirpigh agus d'iarr sé go dtabharfaí achmhainní breise do Ghardaí sa cheantar chun dul i ngleic leis.

Ar 5 Mí Eanáir, 2017, scríobh Aengus Ó Snodaigh chuig an Aire Dlí agus Cirt arís agus rinne sé cóipéail ar an Aire Tithíochta sa litir ag cur in iúil dóibh go raibh an scéal imithe in olcas.

Scríobh an tAire Dlí agus Cirt ar ais chuige ar an 13 Mí Eanáir ag cur in iúl dó nach mbeadh cruinniú fóirsteanach agus gurb iad an Garda Síochána an t-údarás cuí chun deileáil leis an ábhar.

Dúirt an tiarAire Fitzgerald go raibh sí ar aon phort le hÓ Snodaigh faoi dháiríreacht na n-ionsaithe.

Mháigh an Tanáiste Simon Coveney inniu gur thug an rialtas freagra oiriúnach agus cuí ar na litreacha.

hÉisteadh le fianaise san ArdChúirt Dé Máirt, gur íocadh idir €1,200 - €1,500 sa tseachtain le Derek 'Dee Dee' O'Driscoll ó Gharrán Choill na Croite agus David Reilly ó Pháirc Choill na Croite.

Deir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go bhfuil fiosrúchán a dhéanamh acu ar an ábhar.