Tá cuardach ar bun ar chósta thiar Chontae Chorcaí d'iascaire nár bhain calafort amach aréir.

Cuireadh Garda Cósta Dhairbhre ar an eolas nuair nár fhill an t-iascaire ag 6pm tráthnóna inné i ndiaidh dó a bheith ag iascach mangach ó mhaidin.

Bhí an t-iascaire ar bhád an 'Tony Oar’. Tuigtear go raibh sé ag iascach ó mhaidin i mBá Dhún Mánais ar chósta thiar Chontae Chorcaí.

Is iad Garda Cósta Dhairbhre atá ag comhordú an chuardaigh.

I gcaitheamh na hoíche, rinne inghearáin an Gharda Cósta ón tSionainn agus ó Phort Láirge, Cumann na mBád Tarrthala i mBaile Chaisleáin Bhéarra agus i nDún na Séad, bad an chabhlaigh, an LÉ WB Yeats chomh maith le báid iascaireachta áitiúla cuardaithe farraige.

Thug aonaid ó Gharda Cósta na Scoile agus an Ghóilín faoi chuardaithe cois cladaigh.

Dúirt Urlabhraí ó Gharda Cósta Dhairbhre John Draper go bhfuil an aimsir le dul in oclas ar chósta thiar Chorcaí.