Tá Saotharlann Chonamara Teo le 100 post nua a chruthú i Ros Muc agus i gcathair na Gaillimhe.

Beidh 18 céimithe eolaíochta comhshaoil agus micribhitheolaithe bia á bhfostú ag seirbhísí uisce agus comhshaoil Shaotharlann Chonamara i Ros Muc. Tá 45 duine fostaithe ag an chomhlacht i Ros Muc cheanna féin.

Beidh formhór na bpost nua, 78, á gcur ar fáil ag CLS MedPharma i réimsí na micribhitheolaíochta agus anailísíochta i nGaillimh. Baineann an cheithre phost eile le margaíocht agus airgeadas.

Bunaíodh Saotharlann Chonamara Teo le tacaíocht Údarás na Gaeltachta in Ionad Fiontraíochta Ros Muc i 1994 faoi stiúir Evelyn O'Toole, bunaitheoir agus príomhfheidhmeannach an chomhlachta. D’oscail siad CLS MedPharma i gCathair na Gaillimhe le tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann i 2008.

Is é Saotharlann Chonamara Teo/Complete Laboratory Solutions an saotharlann conartha is mó sa tír atá in úinéireacht phríobháideach.

Soláthraíonn siad seirbhísí samplála, anailíse agus anailísí oilte ar chonradh do chliaint sna hearnálacha bia, comhshaoil, táirgí leighis agus cógaisíochta.

Fostaíonn an comhlacht suas le 191 duine a sholáthraíonn seirbhísí d’os cionn 600 cliaint Éireannacha agus idirnáisiúnta

Deir Bunaitheoir agus Príomhfheidhmeannach Shaotharlann Chonamara Teo Evelyn O'Toole go "léiríonn an méadú ar an bhfoireann ár n-aibíocht mar chomhlacht idirnáisiúnta."

Dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Mícheál Ó hÉanaigh gur údar bróid é fás an chomlachta agus deir sé go gcabhróidh sé "...go mór le feidhmiú Plean Gníomhaíochta Forbartha 5 Bliana Iorras Aithneach a seoladh níos túisce i mbliana."