Léirsigh mic léinn in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh inniu i gcoinne dhruidim Chaifé na Gaeilge ar an champas. Thart ar 120 duine a ghlac páirt san agóid.

Deir Seirbhísí Tráchtála Chomhaltas na Mac Léinn gur chinn siad an gnó a dhruidim i bhfianaise chaillteanas agus tháillí bainistíochta €197,000  ó 2010.

Go dtí seo, tá os cionn míle duine i ndiaidh achainí ar líne a shíniú le Caifé na Gaeilge a oscailt an athuair.

"Is í seo an t-aon áit ar champas ina bhfuil Gaeilge agus Gaeilge amháin le cloisteáil," a deirtear san achainí.

Dúirt Cumann Gaelach na hOllscoile go bhfuil na háiseanna agus an trealamh ann ach nach gcreideann siad go bhfuil tacaíocht na hOllscoile acu.

Ghlac Seirbhísí Tráchtála Chomhaltas na Mac Léinn ceannas ar Chaifé na Gaeilge in 2008 thar ceann na hOllscoile.

Deir siad gur aontaigh bainistíocht na hOllscoile táillí bainistíochta agus caillteanas bliantúil an chaifé a íoc.

"Bhí ag éirí leis an socrú sin ar feadh cúpla bliain, ach stop an Ollscoil ag íoc na sonrasc in 2010 agus níl siad ag íoc na dtáillí bainistíochta ná ag seasamh na gcaillteanas ó shin i leith," a deirtear i ráiteas ó Chomhaltas na Mac Léinn.

Dúirt an Ollscoil i ráiteas a tugadh do Nuacht RTÉ/TG4 go bhfuil díomá orthu nach bhfuil an caifé oscailte agus ag feidhmiú agus go bhfuil siad le hathbhreithniú a dhéanamh air i gcomhar leis na páirtithe leasmhara.

Maíonn Seirbhísí Tráchtála Chomhaltas na Mac Léinn, áfach, gur thug an Ollscoil "an cluas bhodhar" do na caillteanais a thabhaigh Caifé na Gaeilge: 

"Tá muid i gComhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh tiomanta don Ghaeilge, ach ní féidir linn a bheith fágtha in áit na leathphingine."