Dúirt an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí Paschal Donohoe nach mbeidh "údar iontais ar bith" sa Bhuiséad a fhógrós sé tráthnóna. 

Ag labhairt dó taobh amuigh den Roinn Airgeadais ar maidin, dúirt an tAire Donohoe go bhfuil a fhios ag gach duine sa tír faoin tráth seo céard a bheas ann.

Cuireadh bailchríoch ar an mBuiséad ag cainteanna a bhí ag an Aire leis an gComhghuaillíocht Neamhspleách agus le Fianna Fáil aréir. 

Dúirt sé go bhfuil an Buiséad seo níos dúshlánaí ná mar a bhíonn de ghnáth mar gheall ar imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach. 

Tuigtear go bhfógróidh sé ciste teagmhais €650 milliún chun dul i ngleic leis seo. Airgead é seo a chuirfear ar fáil nuair is gá do na hearnálacha talmhaíochta, fiontair agus turasóireachta.  

Meastar go mbeidh tuilleadh daoine os cionn 70 bliain d'aois i dteideal cárta leighis i bhfianaise na stocaireachta a rinne an Chomhghuaillíocht Neamhspleách.

Tuigtear gur éiligh Fianna Fáil go n-earcófaí idir 600 agus 700 Garda nua. 

Is cosúil go n-ardófar an cháin charbóin agus go mbeidh ardú 2c in aghaidh an líotair ar pheitreal agus ar dhíosal, chomh maith le €15 sa bhreis ar thanc ola tí a líonadh.

Tá athruithe ar an scéim a chuidíonn le daoine atá ag ceannach tí den chéad uair ar na bacáin freisin. 

Meastar chomh maith nach mbeidh aon chiorruithe cánach ann ach go n-ardófar liúntais leasa shóisialaigh. 

Dúirt an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt Shane Ross gur Buiséad an-stuama atá réitithe ag an Rialtas agus go ndéanfaidh sé leas na ndaoine is mó a dteastaíonn cúnamh uathu.