Tá sé deimhnithe ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas gurbh iad a bhí freagrach as an scrios a rinneadh ar thearmann dúlra i dTamhlacht. 

Bhí an ghnáthóg ilghnéitheach ag cothú go leor speiceas ar bhogach i bPáirc Sheáin Bhreathnaigh i gcroílár Thamhlachta. 

Maraíodh na mílte ainmhithe agus plandaí, áfach, nuair a leathadh siolta as lochanna in aice láimhe ar an mbogach - froganna, eascanna agus earca luachra ina measc. Speicis chosanta is ea cuid acu.

Dúirt Collie Ennis ó Chumann Reiptíleolaíochta na hÉireann inniu gur éiceachóras uathúil a bhí ann agus gur léir é nach raibh rannóga éagsúla sa Chomhairle Contae ag déanamh cumarsáide lena chéile mar ba cheart.

An tearmann dúlra roimh an scrios ... 

... agus ina dhiaidh

"Bhí plean déanta againn leis an gComhairle caomhnú a dhéanamh ar an áit seo. Bheinn ag teacht anseo go minic le taifid a choimeád de na hainmhithe, na héanacha agus na bláthanna a bhí anseo.

Tháinig sé aniar aduaidh orm go hiomlán nuair a chonaic mé an léirscrios a bhí déanta don áit an tseachtain seo."

Fad is a bhí socrú á dhéanamh le rannóg amháin chun an láthair a chaomhnú, bhí rannóg eile ag pleanáil í a scrios", a dúirt Collie Ennis

Mhaígh an Chomhairle Contae gur chloígh siad le dea-chleachtais agus iad ag draenáil siolta as na lochanna.

Dúirt siad go moltar i gcónaí siolta a leathadh ar thalamh in aice leis an áit as ar tháinig sé. Obair riachtanach a bhí inti, a dúirt siad, chun an ceantar a chosaint ar thuilte.

Dúirt an Chomhairle, mar sin féin, go ndéanfaidh siad athbhreithniú ar an bpróiseas maidir le siolta a dhraenáil as lochanna i bhfianaise na heachtra seo..