Is é an bóthar idir an Clochán agus an Líonán - soir ó Loch na Coille Móire ar an N59 i gConamara - an stráice is contúirtí sa tír, dar le taighde nua.

Tá an fiche áit is contúirtí sa tír ó thaobh líon na timpistí bóthair de aitheanta ag an gcomhlacht Gamma Location Intelligence agus léiríonn an taighde gur ar bhóthar an N59 atá ocht gcinn acu. 

In Inis Córthaidh i Loch Garman atá an dara stráice is contúirtí sa tír agus i mbaile an Longfoirt atá an tríú ceann.

Níor cuireadh bóithre áitiúla san áireamh sa taighde atá bunaithe ar shonraí ó Bhonneagar Iompair Éireann.

Deir an comhlacht gur faisnéis thar a bheith fónta atá curtha i dtoll a chéile acu agus go bhfuil na húdaráis áitiúla agus lucht aracháis i measc na ndreamanna a bhainfeas leas aisti.

Dúirt an grúpa feachtasaíochta Bóithre Chonamara nach gcuireann sé iontas ar bith orthu go léiríonn an taighde gurb é an píosa sin de bhóthar an N59 an ceann is contúirtí sa tír.

Dúirt Mánus Ó Conaire ón eagraíocht go bhfuil sé seo ráite acu go minic le Comhairleoirí Contae, le Teachtaí Dála agus leis an Aire Iompair Shane Ross, ach go bhfuil an chluas bhodhar faighte acu go dtí seo.