Tá treoir nua eisithe do scoileanna na tíre go gcaithfidh siad an Roinn Oideachais a chur ar an eolas feasta faoin gciorrú a dhéanann siad ar ranganna do pháistí áirithe. 

Níos túisce an mhí seo, léirigh tuarascáil a d'fhoilsigh Cuimsiú Éireann agus Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath go bhfuil ranganna á gcoinneáil ón gceathrú cuid de pháistí a bhfuil míchumas orthu.

Léiríodh gur leanaí a bhfuil uathachas orthu is measa atá buailte ag an bpolasaí seo.

Léirigh an taighde freisin go gcreideann tuismitheoirí go bhfuil scoileanna ag cur brú orthu glacadh le laethanta scoile níos giorra agus go bhfuil an cleachtas ag goilliúint ar na mílte leanaí ar fud na tíre.

Deir an Roinn Oideachais go gcinnteoidh na treoracha nua nach ngearrfar ranganna ach amháin i gcásanna riachtanacha.