Tá an ghníomhaireacht taistil Thomas Cook scortha ainneoin dianiarrachtaí í a choinneáil sa siúl. 

Chlis ar iarrachtaí an ghníomhaireacht taistil is sine ar domhan a tharrtháil ag cainteanna aréir agus socraíodh leachtú éigeantach a dhéanamh ar an gcomhlacht a bunaíodh sa Bhreatain sa bhliain 1841.

Tá 600,000 paisinéir fágtha ar an bhfaraor géar thar lear ag Thomas Cook agus féachfar le socruthe eile a dhéanamh le hiad a thabhairt abhaile.

Caillfidh 22,000 duine atá fostaithe ag an gcomhlacht i sé thír déag ar fud an domhain a gcuid oibre.

Deir an Coimisiún um Rialáil Eitlíochta go bhfuil coicís ag daoine as an tír seo a thaistil thar lear le lucht Thomas Cook filleadh abhaile gan aon chostas breise.

Tá sé dearbhaithe ag an gCoimisiún go bhfuil dualgas ar na húdaráis sa Bhreatain a chinntiú go bhféadfaidh paisinéirí filleadh gan aon chostas breise as seo go dtí 6 Deireadh Fómhair.

Áirítear gur thaistil 6,000 paisinéir amach as Aerfort Bhéal Feirste le Thomas Cook agus gurb as an bPoblacht 10% acu sin.