Ghlac na mílte daltaí scoile páirt i léirsithe ar fud na tíre inniu agus iad ag éileamh ar an Rialtas gníomhú láithreach maidir le hathrú aeráide.

Bhí ionadaithe ó cheardchumainn, ó eagraíochtaí a bhfuil bunús creidimh leo agus ó ghrupaí gníomhaíochta aeráide páirteach sna hagóidí freisin, ar chuid iad d'imeachtaí idirnáisiúnta a d'eagraigh daltaí i dtíortha ar fud an domhain.

Ní dheachaigh go leor de na daltaí ar scoil inniu agus iad "ar stailc" ar son an domhain.

Bhí an gníomhaire aeráide óg as an tSualainn Greta Thunberg ag ceann na páraide i Nua-Eabhrac, mar a mbeidh cruinniú mullaigh aeráide ag na Naisiúin Aontaithe Dé Luain seo chugainn. Is í Greta Thunberg a thionscain an ghluaiseacht is deireanaí seo. 

I mBaile Átha Cliath, chruinnigh daltaí scoile ag Teach an Chustaim - ceannáras na Roinne Comhshaoil -  agus shiúil siad chomh fada le Tithe an Rialtais ar Shráid Mhuirfean. 

Bhí oibrithe oifige i bhfoirgnimh ag beannú do na na léirsitheoirí óga agus ag tacú leo chomh maith.

Na sluaite ag bailiú ag Teach an Chustaim

Daltaí Scoil Lorcáin, Baile na Manach, ag léirsiú i nDún Laoghaire

Ag a n-agóid féin, thug daltaí ó Scoil Lorcáin i mBaile na Manach i ndeisceart Bhaile Átha Cliath litir ar láimh do Chomhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin tráthnóna ag achainí orthu plean cuimsitheach aeráide a chur i bhfeidhm sa limistéar.

Bhí daltaí ó Choláiste Iosagáin agus ó Choláiste Eoin i mBaile Átha Cliath i mbun agóide inniu, chomh maith le daltaí ó Choláiste Chroí Mhuire ar an Spidéal. 

Bhí siad ag moladh níos lú feola a ithe, cosc a chur ar ábhar plaisteach aonúsáide, éadaí a cheannach i siopaí carthanachta, agus níos mó siúil agus rothaíochta a dhéanamh - i measc rudaí eile - chun cur in aghaidh athrú na haeráide.

Bhí an t-aos óg i mbun léirsithe i 150 tír eile chun aird a tharraingt ar an bpráinn. Meastar go raibh siad ar na léirsithe is mó den chineál seo riamh ar domhan.

Aisling na hóige sa Bhanglaidéis

Ag cruinniú na Náisiún Aontaithe ar an Luan, táthar ag súil go bhfógróidh ceannairí na 60 tír a bheas i láthair tuilleadh gníomhartha suntasacha le dul i ngleic leis an athrú aeráide láithreach.