Cuireadh as do chúrsaí riaracháin ar feadh scaithimh i míle scoil ar fud na tíre inniu mar gheall ar ghníomhaíocht thionsclaíoch uair a chloig a bhí ar bun ag rúnaithe scoile atá ag éileamh ardú tuarastail agus coinníollacha oibre níos fearr. 

Deir an ceardchumann Fórsa gur €12,500 an tuarastal bliantúil ar an meán atá acu, nach bhfuil aon chonradh buan acu agus go mbíonn orthu íocaíochtaí leasa shóisialaigh a lorg le linn laethanta saoire na scoileanna. 

Deir an Roinn Oideachais go bhfuil siad i mbun suirbhé faoi láthair leis na ceisteanna seo ar fad a mheas ach, a deir siad, níl aon chall le gníomhaíocht thionsclaíoch.