Seolfaidh Príomh-Aoire an Rialtais, Aire Stáit na Gaeltachta Seán Kyne, Plean Teanga Chonamara Láir i gColáiste Chuimhneacháin an Phiarsaigh i Ros Muc anocht.

Dúirt cathaoirleach choiste stiúrtha an phlean Dara Ó Maoilchiaráin go bhfuil ábhar dóchais sa phlean seo don cheantar ó thaobh na teanga agus ó thaobh cúrsaí forbartha de.

Tá béim curtha sa phlean chomh maith ar fhorbairt a dhéanamh ar chúrsaí sóisialta sa cheantar agus táthar ag iarraidh ardú 5% a chur ar an líon tuismitheoirí a thógann a gclann le Gaeilge.

De réir suirbhé a rinneadh, dúirt 65% de lucht gnó a ceistíodh go raibh an-tábhacht leis an nGaeilge sa cheantar. 

I gCo Dhún na nGall, dúirt Oifigeach Pleanála Teanga Chloich Chionnaola Micheál Mac Aoidh gur tús atá sa chomhdháil a reáchtáileadh ar an bhFál Carrach inné le lucht gnó a mhealladh chun níos mo Gaeilge a úsáid.

Dúirt sé gur próiseas fadtréimhseach atá ann ach go bhfuil sé dóchasach gur bunchloch a bhí sa mhéid a pléadh inné. 

Dúirt sé gur tugadh eolas a bhí luachmhar ag comhdháil an lae inné chomh maith le heolas ar thacaíocht atá ar fáil do lucht gnó.

Dúirt Micheal Mac Aoidh go bhfuil súil aige go mbeifear in ann Gradam Gnó le Gaeilge a reáchtáil amach anseo nuair a bheas na Limistéir Pleanála Teanga ar fad sa chontae i mbun oibre.

Dúirt sé go bhfuil sé beartaithe ag Coiste Pleanála Teanga Chloich Chionnaola freisin gradam d'fhostaí na bliana a reáchtáil.