Tá deireadh curtha lena gcuid agóidíochta ag feirmeoirí a bhí ag léirsiú faoi phraghas na mairteola taobh amuigh de mhonarcha Dawn Foods i mBaile Shláine, Co na Mí.

Tá roinnt mhaith léirsithe ar bun i gcónaí ag monarchana feola ar fud na tíre, cé go bhfuil tuairiscí ann nach bhfuil an oiread daoine ar na picéid agus a bhí roimhe seo. 

Ag labhairt dó ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta i gCo Cheatharlach, thug an Tanáiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha, Simon Coveney, foláireamh go bhféadfadh sé go ngoillfeadh sé go dona ar thionscal na mairteola mura gcuirfí deireadh leis na léirsithe.

Dúirt Bord Bia go bhfuil an t-aighneas ag cur as do sheasamh na tíre seo mar easpórtálaí.

Dúirt an Bord go bhfuil cuairteanna ar mhonarchana feola curtha ar ceal ag ceannaitheoirí ón iasacht mar gheall ar an nganntanas feola atá sa tír.

Cuirtear 90% den fheoil a phróiseáiltear anseo amach as an tír agus téann an chuid is mó di chun na Breataine.