Seoladh clár imeachtaí na féile cultúir Gaillimh 2020 ar an bhFaiche Mhór sa chathair tráthnóna. Beidh Gaillimh ina phríomhchathair chultúir na hEorpa ar feadh na bliana.

Chomh maith leis an taispeántas a bhí ar bun ag an seoladh tráthnóna, dáileadh cóipeanna crua den chlár imeachtaí ar an bpobal. 

Leagtar amach na himeachtaí ar fad a bheas ar siúl sa chathair an bhliain seo chugainn sa chlár a bhfuil 164 leathanach ann. Cuirfear cóip chrua chuig gach teach i nGaillimh as seo go ceann roinnt seachtainí. 

Cuirfear tús oifigiúil leis an bhféile ar an Satharn 8 Feabhra 2020 agus leanfaidh na himeachtaí go hEanáir 2021. Deirtear go mbeidh ábhar Gaeilge i gcuid mhór de na tograí.

De réir sheanfhéile na nGael - Imbolg, Bealtaine, Lúnasa agus Samhain - a leagtar amach an clár imeachtaí. 

An slua ar an bhFaiche Mhór tráthnóna

Bronnadh an gradam ar Ghaillimh sa bhliain 2016 ach bhí go leor deacrachtaí ag baint le heagrú na féile ó shin. 

D'éirigh príomhfheidhmeannaigh, stiúrthóirí cruthaitheachta agus baill den bhord as ag tráthanna éagsúla. Bhí ceisteanna ann faoin maoiniú agus faoin bpleanáil agus bhí amhras ann an bhféadfaí roinnt de na gealltanais a rinneadh a chomhlíonadh. 

Tá maoiniú fós ag teastáil ó lucht na féile ach tá €25 milliún geallta ag forais éagsúla Stáit go nuige seo. Áirírtear gur €39 milliún a bheas sa chostas iomlán.

Ceann de phríomhaidhmeanna lucht na féile is ea oidhreacht shuntasach a fhágáil le huacht agus cáil na Gaillimhe mar lárionad cultúrtha a bhoilsciú agus a chur chun cinn ar bhonn leanúnach sna blianta amach romhainn.