Dúirt Príomh-Aoire an Rialtais, an tAire Stáit Seán Kyne, nach bhfuil an próiseas atá ann faoi láthair chun ionaid sholáthair dhírigh a bhunú ceart ná cothrom ach go bhfuil dualgas ar an Stát áit a chur ar fáil do theifigh ina dhiaidh sin féin. 

Ag trácht ar chás Uachtar Ard i gCo na Gaillimhe a bhí Seán Kyne, mar a bhfuil agóid ar bun ag cuid den phobal ansin in aghaidh plean a deirtear atá ann ionad soláthair dhírigh a bhunú in iaróstán ar an mbaile.

Ag labhairt dó ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, dúirt sé gur thuig sé an imní atá ar phobal Uachtar Ard faoi gceist seo:

"Níl an próiseas ón Roinn Dlí agus Cirt, níl sé féaráilte do phobal mar seo. Ní raibh sé féaráilte riamh ... .

Tá an Stát faoi an-bhrú agus níl an spás do na teifigh seo aon áit sa tír. Tá dualgas orainn mar Stát ach ... níl an próiseas féaráilte do phobal Uachtar Ard nó d'aon áit eile agus tá a fhios agam go bhfuil an-imní orthu. 

Bhí mé taobh amuigh den Óstán Gateway maidin inné. Chas mé agus labhair mé leis na daoine ag an agóid. D’fhreagair mé ceisteanna. Daoine áitiúla a bhí [iontu] agus tuigim an imní atá orthu.

Níl an próiseas ceart, féaráilte, ach tá dualgas ar an Stát ag an am céanna, ach ní bheidh ról agamsa sa chinneadh seo agus sin ceann de na fadhbanna."

Tá Uachtar Ard i ndáilcheantar an Aire Stáit Kyne.