Ionsaí gránna, mailíseach a thug an tAire Dlí agus Cirt Charlie Flanagan ar an drochbhualadh a tugadh don fhear gnó Kevin Lunney a fuadaíodh i gCo Fhear Manach agus a fuarthas gortaithe i gCo an Chabháin aréir. 

Fuadaíodh Kevin Lunney, feidhmeannach i gcomhlacht Quinn Industrial Holdings, óna theach cónaithe i nDoire Loinn i ndeisceart Fhear Manach go gairid tar éis 6.30 tráthnóna inné.

I ndiaidh don dream a d'fhuadaigh é greasáil a thabhairt dó, chaith siad amach ar thaobh an bhóthair é i nDroim Cochaill, Corr na Féinne, Co an Chabháin.

Fuair daoine áitiúla é go gairid roimh 9 a chlog agus é gortaithe go dona.

Tugadh go hOspidéal Ginearálta an Chabháin é mar a bhfuil cóir leighis á cur air faoi ghortuithe a bhain dá aghaidh agus dá chois. 

Tá na Gardaí i mbun fiosraithe i gcomhar leis na póilíní sa Tuaisceart. Tá siad sa tóir ar ghluaisteán dubh den déanamh Audi a chonacthas i nDoire Loinn nó sa Mhuileann Iarainn. 

Bhí Kevin Lunney ag filleadh ar a theach cónaithe óna ionad oibre nuair a fuadaíodh é. Fuarthas a charr agus carr eile trí thine gar don teach ina dhiaidh sin. 

I ráiteas ó Quinn Industrial Holdings, a dhéanann earraí tógála agus pacáistíocht tomhaltóra, dúradh go bhfuil Kevin Lunney san ospidéal agus a chois briste agus go bhfuil gortuithe eile ag baint dó freisin.

Ionsaíodh Kevin Lunney agus bainisteoirí sinsearacha sa chomhlacht i gceantar Dhoire Loinn roinnt uaireanta cheana.

I mí Feabhra seo caite, ionsaíodh Kevin Lunney agus briseadh a shrón. Caitheadh uisce fiuchta le héadan duine eile d'fheidhmeannaigh an chomhlachta an mhí chéanna..