Tá fiosrúchán ar bun ag Gardaí faoi eachtra bóthair a tharla in aice le hagóid atá ar bun in éadan ionad do theifigh ar láthair iaróstáin  in Uachtar Ard, Co na Gaillimhe.

Tugadh fear sna seachtóidí go dtí an t-ospidéal i nGaillimh ar maidin.

Tuigtear nach bhfuil an fear i mbaol báis.

Tharla an eachtra ar chúlbhóthar atá buailte ar Óstán an Connemara Gateway, áit a bhfuil cuid de mhuintir na háite i mbun agóide 24 uair a chloig.

Bhí lucht agóide bailithe os comhair agus le taobh an óstáin nuair a tharla an eachtra.

Tá imní ar dhaoine in Uachtar Ard go bhfuil ionad soláthair dhírigh le lonnú san óstán.

Deir daoine atá i mbun agóide ann gan stad ó mhaidin Dé Sathairn nach bhfuil siad in éadan iarrthóirí tearmainn agus go nglacfaidh siad leo an fhad is atá na himpleachtaí "inláimhsithe", dar leo.

Deir siad go bhfuil "rúndacht na Roinne Dlí agus Cirt" ag déanamh imní dóibh agus nach bhfágfaidh siad an suíomh go bhfaighidh siad freagraí faoi na pleananna don óstán.

Ag 5 a chlog ar maidin, thug Príomh-Aoire an Rialtais, an Teachta Dála áitiúil Sean Kyne, cuairt ar lucht agóide.

Dúirt an Teachta Kyne leo go bpléifeadh sé an scéal le polaiteoirí i mBaile Átha Cliath agus d’iarr sé orthu iad féin a dhealú ó dhaoine atá i bhfad ar an eite dheis.

Dúirt an Roinn Dlí agus Cirt go bhful tairscintí d'ionad soláthair dhírigh á scrúdú acu ach nach bhfuil aon chonradh bronnta.

Níl sé dearbhaithe ag úinéir an iaróstáin go fóill céard atá ar intinn aige a dhéanamh leis an áit.

D'iarr an tAire Dlí agus Cirt Charlie Flanagan ar dhaoine in Uachtar Ard seasamh siar agus ligean don phróiseas tairisceana teacht chun críche.