Tá sé dearbhaithe ag an gcomhlacht feola ABP go bhfuil 355 oibrí ligthe chun bealaigh go sealadach acu as a monarcha sa Chathair i gCo Thiobraid Árann i bhfianaise an aighnis sa tionscal mairteola.

Tá 6,000 duine gan obair anois mar gheall ar an aighneas faoin bpraghas a íoctar le feirmeoirí as a gcuid beithíoch.

Tá roinnt feirmeoirí ag agóidíocht ag an gComórtas Náisiunta Treabhadóireachta a thosaigh i mBaile an Treathain i gCo Cheatharlach inniu.

Aréir, chuir an tAire Talmhaíochta Michael Creed litir oscailte chuig na feirmeoirí á rá gur fúthusan atá sé an earnáil mairteola sa tír seo a thabhairt slán agus ag impí orthu gan an milleán a bheith orthu gurb iad a chuir deireadh léi.

Tá an ceardchumann SIPTU, a dhéanann ionadaíocht ar na hoibrithe monarchan, ag achainí ar dhaoine guaim a choinneáil orthu féin le linn an aighnis.

Dúirt SIPTU go bhfuil an-imní orthu faoi gcaoi a bhfuil cúrsaí faoi láthair agus mheabhraigh siad go bhfuil 6,000 ligthe chun siúil as a gcuid oibre ó thosaigh an t-aighneas.

D'iarr Terry Bryan ón gceardchumann ar na feirmeoirí a machnamh a dhéanamh arís ar an margadh réitigh a rinneadh ag an deireadh seachtaine.