Tá an tAire Dlí is Cirt ag iarraidh ar dhaoine in Uachtar Ard, i gCo.na Gaillimhe seasamh siar le gur féidir an próiseas tairisceana d'ionaid soláthair dhírigh a thabhairt chun críche.

Lean an agóidíocht inniu lasmuigh d'Óstán an Gateway.

Bhí suas le 200 duine páirteach ann, agus dá réir ní dheachaigh tógálaithe ag an óstán i mbun oibre ar maidin.

Tá lucht agóide ann, gan stad, ó mhaidin Dé Sathairn.

Óstán an Connemara Gateway atá leagtha amach don Soláthar Díreach

Bhí suas le 40 i mbun agóide ansin i rith na hoíche aréir, agus mhéadaigh sé sin go 200 faoina 7 ar maidin.

Bhí na gardaí an-bhruidiúil thuas ag an áit i gcaitheamh na maidne.

Dúirt an Roinn Dlí agus Cirt go bhful tairiscintí d'ionad soláthair dhírigh a scrúdú acu ach nach bhfuil aon chonradh bronnta.

Níl sé dearbhaithe ag úinéir an Connemara Gateway go fóill céard a bhfuil súil aige a dhéanamh leis an áit.

Tá iarrtha ag an Aire Dlí agus Cirt, Charlie Flanagan ar dhaoine in Uachtar Ard seasamh siar agus ligint dá bpróiseas tairisceana teacht chun críche.