Deir Cumann Feirmeoirí Cnoc agus Natura na hÉireann gur cheart a thuilleadh airgid a thabhairt do chomhlachtaí cniogaireachta a bhailíonn ainmhithe atá marbh, ó fheirmeacha.

Sin a dúradh, má réitíonn sé an t-aighneas idir na comhlachtaí sin agus an Roinn Talmhaíochta.

Ó chuaigh na comhlachtaí seo ar stailc Dé Céadaoin seo caite, tá níos mó ná 3,000 ainmhí marbh fágtha ar fheirmeacha ar fud na tíre.

Deir na comhlachtaí cniogaireachta nach bhfuil sé ar a n-acmhainn fanacht oscailte mar go bhfuil na táillí a íocann an Roinn talmhaíochta  leo ró-íseal.

Tráthnóna bhí cruinniú idir An Roinn agus na Comhlachtaí Cniogaireachta leis an aighneas a réiteach agus dúirt an Roinn go ndéanfar fógra níos déanaí.