Deir roinnt mhaith de na feirmeoirí atá ag léirsiú ag na monarchana feola timpeall na tíre go leanfaidh siad lena gcuid agóidíochta.

Sin ainneoin an tsocraithe a rinneadh ag an deireadh seachtaine.

30 uair a chloig a mhair na cainteanna mairteola seo a bhí eagraithe ag an Aire Talmhaíochta, Michael Creed.

Na cainteanna ag an deireadh seachtaine

Tá sé ráite ag Gluaiseacht an Phlean Mairteola go mbraitheann feirmeoirí áirithe nach aon tairbhe dóibh an margadh a dtángthas air ag na cainteanna.

Thug Hugh Doyle ón ghluaiseacht le fios gur mhínigh sé an socrú do na léirsitheoirí, agus go bhfuil siad ag diúltú dhe.

Dúirt sé nach bhfeileann an socrú nua seo cuid mhaith de na feirmeoirí atá i mbun na hagóidíochta, agus gur léir nach bhfuil aon mhuinín idir iad féin agus na próiseálaithe níos mó.

Dá réir 'leanfar leis na hagóidí lasmuigh de na monarchana feola' a dúirt an ghluaiseacht 'Feirmeoirí Neamhspleácha na hÉireann' a labhraíonn thar ceann na bhfeirmeoirí ag na geataí. 

Feirmeoirí i mbun agóidíochta in Áth Liag coicís ó shin

Sin ar fad cé go ndúirt 6 cinn de na heagraíochtaí móra feilméireachta inné go raibh siad sásta glacadh leis an socrú.