Tá fáilte á chur ag lucht Gaeloideachais roimh leasuithe atá fógartha ag an Aire Oideachais ar an gCuraclam teanga i mbunscoileanna na tíre ar fad. Curaclam teanga comhtháite don Bhéarla agus don Ghaeilge do gach rang i ngach bunscoil sa tír atá i gceist anois.

Tháinig Curaclam Teanga na Bunscoile isteach de réir a chéile ó 2016 i leith do pháistí 'sna naíonáin shóisearacha suas go dtí Rang a 2. Curaclam é seo ina mhúintear structúir agus scileanna na Gaeilge agus an Bhéarla le chéile san áit ina bhfuil siad mar an gcéanna.

Deir an tAire Oideachais, Joe McHugh anois go bhfuil leasuithe déanta ar an gcuracalam agus go mbeidh sé á thabhairt isteach do gach rang suas go dtí rang a 6 i ngach bunscoil sa tír, idir scoileanna Béarla, Gaelscoileanna, scoileanna Gaeltachta agus scoileanna speisialta.

Tá dhá leagan den churacalam ann, ceann do dhaltaí a bhfuil an Ghaeilge mar chéad teanga agus ceann do dháltaí atá ag freastal ar scoil Bhéarla.

Athrú bunúsach é an curacalam ar an dóigh a fhoghlaimíonn páistí Gaeilge agus Béarla ar scoil, a deir an tAire McHugh, ina dtugtar aitheantas chomh maith don éagsúlacht teangacha a labhraítear i mbunscoileanna na tíre.

Tá eolas úr le fáil ar líne fosta, a deir an tAire le tuiscint níos fearr a thabhairt do thuismitheoirí ar an gcuracalam.