Tuigtear do Nuacht RTÉ/TG4 go bhfuil cinneadh glactha ag Foras na Gaeilge, maoiniú a chur ar fáil arís do thrí fhoilseachán Gaeilge atá faoina chúram go ceann bliana.

Chuir an Foras tús le próiséas ag tús na bliana chun athbhreithniú a dhéanamh ar chistiú na n-irisí. 107 aighneacht a fuair an Foras ar an ábhar.

Trí fhoilseachán a fhaigheann maoiniú ó Fhoras na Gaeilge faoi láthair, Tuairisc.ie, Comhar agus Nós.ie agus
500,000 euro san iomlán ina aghaidh na bliana a fhaigheann siad ón bhForas.

Bhunaigh Foras na Gaeilge próiséas athbhreithnithe maidir le hairgeadú na n-irisí ag tús na bliana.

Ceapadh an comhairleoir Séamuas Daltún le tuarascáil a chur i dtoll a chéile ar an ábhar.

Mhol sé breis airgid a chur ar fáil do na hirisí Gaeilge chun an caighdéan atá iontu faoi láthar a choinneáil, é sin, nó fáil réidh le hiris amháin agus dhá iris ar líne a bhunú, iris nuachta agus iris liteartha.

Bhunaigh Foras na Gaeilge próiséas comhairliúcháin ansin maidir leis an moltaí seo.

Tuigtear do Nuacht RTÉ/TG4 gur 107 aighneacht a fuair siad ón bpobal ar an ábhar.

Ceapadh Liam Ó Cuinneagáin, stiúrthóir Chomhlacht Chomhairliúchán Oideachais ROS, chun na haighneachtaí seo a scagadh, agus chur sé achomaire faoi bhráid bhord an Fhorais ar maidin.

Tuigtear go raibh sciar suntasach de na haighneachtaí seo i bhfábhar claoi leis an status quo agus an trí fhoilseachán Gaeilge a fhagáil mar atá.

I ráiteas ón bhForas tráthnóna, dúradh go bhfuil gá le tuilleadh plé ar an gceist agus go n-eiseofar ráiteas níos iomláine ar an ábhar go luath. 

Tuigtear do Nuacht  gur glacadh cinneadh ag an gcruinniú tairiscint bliain eile a thabhairt don trí fhoilseachán Gaeilge ag an leibhéal maoinithe atá acu faoi láthair.

Ní raibh aon eolas ag na foilseacháin féin tráthnóna faoin aon chinneadh a bheith déanta.