Tá imní léirithe ag Comhchoiste Náisiúnta na gColáiste Samhraidh (CONCOS) faoin athbhreithniú ar theagasc agus ar áit na Gaeilge sa tsraith shinsearach sna meánscoileanna atá ar bun ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta faoi láthair.

Tugadh an méid seo le fios ag cruinniú de choiste riartha CONCOS sna Forbacha i gCo na Gaillimhe inné.

Creideann CONCOS go láidir go bhfuil gach scoláire in Éirinn i dteideal eolas agus tuiscint a fháil ar an nGaeilge sa chóras oideachais.

Dá réir sin, a deir said, ba chóir go bhfágfaí an Ghaeilge - in éineacht leis an mBéarla agus leis an Matamataic - mar chroí-ábhar go dtí leibhéal na hArdteistiméireachta.