Tugadh le fios don Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige Katherine Zappone breis agus bliain ó shin go raibh imní ar dhaoine faoin gcaighdéan cúraim a bhí á chur ar fáil ag naíolann Hyde and Seek i nGlas Naíon i mBaile Áth Cliath.

Léiríonn eolas atá faighte ag an Teachta Dála Ann Rabbitte, Fianna Fáil, gur cuireadh gearán a rinne tuismitheoir faoin ionad leanaí leis leis an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, Tusla, faoi bhráid an Aire Zappone.

I mí Iúil seo caite, léiríodh ar an gclár Behind Closed Doors a rinne RTÉ faoin ionad go rabhthas ag caitheamh go dona le leanaí ann.

Soilsíodh ar an gclár droch-chleachtais san ionad, ar nós leanaí a bheith á gcoinneáil síos le linn am codalta agus iad a bheidh fágtha i gcathaoireacha arda agus i gcathaoireacha spraoi ar feadh achar an-fhada.

Droch-chleachtais in ionad leanaí Hyde and Seek

Bhí úinéir an ionaid Ann Davy páirteach i gcuid de na cleachtais seo, ach d'éirigh sí as aon bhaint dhíreach a bheith aici le leanaí i bhfianaise chlár RTÉ. 

Chomh maith leis sin, bhí an an t-ionad leanaí oscailte ar feadh ceithre mhí dhéag sular cláraíodh é le Tusla.

Dúirt Katherine Zappone i mí Iúil gur údar mór imní di go bhféadfadh a leithéid tarlú, agus caighdeáin agus rialúcháin nua i bhfeidhm san earnáil. Dúirt sí go raibh uafás agus allacht uirthi faoin mbealach ar caitheadh le páistí sa naíolann.

Léiríonn an t-eolas a fuair Ann Rabbitte gur scríobh tuismitheoir chuig Tusla faoin imní a bhí orthu maidir le cóimheas idir cúramóirí agus leanaí san ionad chomh maith le ceisteanna sábháilteachta eile.  

Cuireadh an gearán seo ar aghaidh chuig an Aire Airgeadais Pascal Donohue ar dtús agus chuir seisean ar aghaidh chuig Katherine Zappone é.

I ráiteas ón Aire Zappone inniu, dúirt sí nach mbeadh sé ceart ná cóir aici a ladar a chur isteach sa fhiosrúchán atá ar bun ag Tusla faoin gcás.

I ráiteas ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige tráthnóna, dúradh go gcuirtear aon ghearán nach dtagann faoin chúram an Aire féin ar aghaidh chuig an ngníomhaireacht chuí agus go gcuirtear aon ghearáin a dhéantar leis an Roinn maidir le seirbhísí cúraim leanaí ar aghaidh chuig an Rialtóir Reachtúil Neamhspleách.

Tá fiosruchán ar bun ag an Gardaí freisin maidir le ceisteanna ar tarrraingíoidh aird orthu ar chlár RTÉ.