D'iarr an comhairleoir cathrach i nGaillimh Owen Hanley ar an Teachta Dála Neamhspleách Noel Grealish cuid den chaint a rinne sé ag cruinniú in Uachtar Ard aréir a tharraingt siar agus leithscéal poiblí a ghabháil mar gheall air.

Bhí an Teachta Grealish i láthair ag an gcruinniú  poiblí a tionóladh le pleananna ionad soláthar díreach do theifigh a bhunú in iaróstán in Uachtar Ard a phlé.

Dúirt Noel Grealish gurbh fhéidir gur "imircigh eacnamaíochta ón Afraic a bheadh ag teacht i dtír ar an Stát" a bheadh i gcuid den dream a gcuirfí lóistín ar fáil dóibh san óstán.

Mhaígh sé freisin nach daoine ón tSiria ó "theaghlaigh mhaithe Chríostaí" a bheadh iontu. 

Noel Grealish TD

Tá tús curtha ag an gComhairleoir Hanley, ar ball de na Daonlathaithe Sóisialta é, le feachtas ar líne féachaint le brú a chur ar an Teachta Grealish an chaint sin a tharraingt siar.

Dúirt an Teachta Dála Catherine Connolly, a bhí i láthair ag an gcruinnú in Uachtar Ard aréir freisin, gur aontaigh sí leis an méid a dúirt Aire Stáit na Gaeltachta Seán Kyne ag an gcruinniú maidir le dualgas na tíre seo tearmann a thabhairt dóibh siúd atá ag teitheadh ó dhroch-chúinsí maireachtála ina dtíortha féin.

Dúirt sí ina dhiaidh sin féin go dtacódh sí go hiomlán leis an bpobal sa cheantar dá mba ionad neamhúdaraithe a bhí beartaithe. 

Cruinniú teasaí a bhí ann agus cuireadh míshástacht in iúl faoin laghad eolais atá á chur ar fáil don phobal.

Bunaíodh coiste gníomhach le cur in aghaidh an ionaid agus le soiléiriú a iarraidh ar an Roinn Dlí agus Cirt faoina bhfuil beartaithe. 

Dúirt roinnt de na comhairleoirí contae a bhí i láthair nach bhfuil an t-infreastructúr in Uachtar Ard le freastal ar líon mór daoine a bheadh ag lorg tearmainn.

Iaróstán an Connemara Gateway, Uachtar Ard

Le níos mó ná coicís, tá oibreacha tógála agus feabhsúcháin ar bun ar láthair an iaróstáin atá suite dhá chileaméadar ó dheas d'Uachtar Ard. Tá an t-óstán 62 seomra díomhaoin le deich mbliana.

Ní raibh an Roinn Dlí agus Cirt sásta roinnt ceisteanna a chuir Nuacht RTÉ/TG4 orthu inné a fhreagairt.

I ráiteas, dúradh go bhfuiltear "ag meas na n-iarratas a rinneadh sa phróiseas conartha is déanaí. Nuair a bheas sé sin déanta, déanfaidh an Ghníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha teagmháil le hionadaithe pobail agus polaitiúla."

Ag labhairt dó ar RTÉ Raidió na Gaeltachta inniu, dúirt Seán Kyne, go mbeadh an tAire Stáit sa Roinn Dlí agus Cirt David Stanton sásta labhairt le grúpaí áitiúla in Uachtar Ard leis an mbealach a roghnaítear ionaid do theifigh a mhíniú dóibh. 

Ach dúirt sé nach mbeadh an tAire Stáit Stanton, a bhfuil cúraimí inimirce air, in ann labhairt ar aon ionad faoi leith. 

Dúirt an tAire Kyne go bhfuil próiseas tairisceana ar bun faoi láthair agus nach bhfuil aon eolas aige féin faoi ionad a bheith á lonnú in Uachtar Ard.