Deir tuismitheoirí daltaí san aonad Gaeilge i gColáiste Chú Chulainn i nDún Dealgan, Co Lú, nach bhfuil aon rogha acu ach cás Ard-Chúirte a thionscnamh le cinntiú gur i nGaeilge a mhúintear a gclann. 

Déardaoin seo caite, léirsigh tuismitheoirí agus daltaí ón aonad Gaeilge taobh amuigh d'oifigí phátrún na meánscoile - Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí -  lena míshásamh faoin oideachas i nGaeilge sa scoil a chur in iúl.

Thart ar 60 dalta atá ag freastal ar an aonad Gaeilge - a dtugtar "Coláiste Lú" air - agus maíonn na tuismitheoirí nach bhfuil ábhair á múineadh i nGaeilge dóibh mar a bhí geallta.

An tseachtain seo caite, dúirt an Bord Oideachais agus Oiliúna  go bhfuil deacrachtaí acu múinteoirí a earcú le hábhair éagsúla a mhúineadh i nGaeilge.

Deir na tuismitheoirí nach bhfuil aon fhreagra faighte acu ón mBord maidir lena n-éileamh ó bhí an léirsiú ann an tseachtain seo caite.