Tá sé ráite ag saineolaí dlí teaghlaigh gur dóichí go bhfuil sé de cheart ag an Rialtas scéim dheonach a bhunú faoina gceadófaí samplaí DNA a thógáil ó dhaoine a bhí ag cur fúthu san Áras Máithreacha agus Leanaí i dTuaim, Co na Gaillimhe.

I dtuarascáil a chuir an Dr Geoffrey Shannon i dtoll a chéile ar son an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige Katherine Zappone, deirtear gur dóichí go bhféadfaí an scéim dheonach a bhunú fad is a bhí reachtaíocht a chuirfeadh bonn dlí faoin bpróiseas á réiteach. 

Choimisiúnaigh an tAire Zappone an tuarascáil i mí Feabhra seo caite nuair a d'iarr roinnt daoine a chónaigh san Áras i dTuaim idir na blianta 1925 agus 1961 samplaí DNA a thógáil uathu.

Teastaíonn uathu go bhfiosrófaí an bhfuil aon ghaol idir a gcuid DNA féin agus DNA ó thaisí na leanaí atá curtha ar an suíomh i dTuaim.

Tá aois mhór ag cuid acu agus tá imní orthu go bhféadfaidís a bheith caillte faoin am go ndéanfaí cinneadh faoi seo.

Dá gceadófaí é faoin dlí, bheadh sé i gceist ag an Stát comparáid a dhéanamh idir DNA na leanaí ar an suíomh agus DNA na ndaoine a bhí ina gcónaí san Áras i dTuaim.

I mí na Nollag anuraidh, dúirt an Taoiseach Leo Varadkar go mbeadh gá le reachtaíocht nua le taisí leanaí a dhí-adhlacadh i dTuaim agus leis na taisí a aithint, dá bhféadfaí é.

Measann an Rialtas go gcosnódh an dí-adhlacadh suas le €12 milliún. Thairg Ord Rialta Bon Secours a bhí i bhfeighil an Árais i dTuaim idir 1925 agus1961 €2.5 milliún den chostas seo a chur ar fáil.

Pléadh tuarascáil an Dr Shannon ag cruinniú an Rialtais ar maidin agus ceadaíodh í a fhoilsiú.

Dúirt an tAire Zappone go rachaidh oifigigh ina Roinn i gcomhairle le saineolaithe dlí agus le háisíneachtaí eile maidir le scéim dheonach DNA a bhunú mar atá molta ag an Dr Shannon.