Tá cead an Rialtais á lorg ag an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige Katherine Zappone chun tuarascáil maidir le DNA a thógáil ó dhaoine a bhí ag cur fúthu san Áras Máithreacha agus Leanaí i dTuaim, Co na Gaillimhe, a fhoilsiú inniu.

D'fhiosraigh an Dr Geoffrey Shannon an bhfuil cead faoin dlí ag an Stát samplaí DNA a thógáil ó dhaoine a chónaigh san Áras i dTuaim idir na blianta 1925 agus 1961 agus tá a thuarascáil réitithe anois aige.

Choimisiúnaigh an tAire Zappone an tuarascáil i mí Feabhra seo caite nuair a d’iarr roinnt iarchónaitheorí samplaí DNA a thógáil uathu.

Teastaíonn uathu go bhfiosrófaí an bhfuil aon mhaitseáil idir a gcuid DNA féin agus DNA ó thaisí na leanaí atá curtha ar an suíomh i dTuaim.

Tá aois mhór ag cuid acu agus tá imní orthu go bhféadfaidís a bheith caillte faoin am go ndéanfaí cinneadh faoi seo.

Bheadh sé i gceist ag an Stát comparáid a dhéanamh idir DNA na leanaí ar an suíomh agus DNA na ndaoine a bhí ina gcónaí ann dá gceadófaí é faoin dlí.

Cuireadh grúpaí tacaíochta agus daoine a raibh cónaí orthu san Áras Máithreacha agus Leanaí ar an eolas faoin méid seo le gairid.

I mí na Nollag anuraidh, dúirt an Taoiseach Leo Varadkar go mbeadh gá le reachtaíocht nua le taisí leanaí a dhí-adhlacadh i dTuaim agus leis na taisí a aithint, dá bhféadfaí é.

Measann an Rialtas go gcosnódh an dí-adhlacadh suas le €12 milliún. Thairg Ord Rialta Bon Secours a bhí i bhfeighil an Árais i dTuaim idir 1925 agus1961 €2.5 milliún den chostas seo a chur ar fáil.