Tabharfaidh an tAire Airgeadais Paschal Donohoe eolas dá chomhghleacaithe sa Rialtas inniu faoi na príomhathruithe a chuirfeas imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach ar bhuiséad na míosa seo chugainn.

Glactar leis go mbeidh Buiséad 2020 bunaithe ar an tuiscint gur imeacht gan socrú a bheas ann.

Fógróidh an tAire Donohoe dintiúir uile an Bhuiséid sa Dáil i gceann ceithre seachtaine.  

Tá Comhairle Fhioscach Chomhairleach na hÉireann ag moladh don Rialtas gan a bheith ag brath ar theacht isteach níos mó ón gcáin chorparáideach le híoc as róchaiteachas.

Ina ráiteas réamh-Bhuiséad, dúirt an Chomhairle nár mhór don Rialtas a bheith ar a n-aireachas faoin tionchar a bheas ag imeacht na Breataine agus faoin lagtrá i dtíortha eile ar fud an domhain.

Ceaptar go gceadóidh na hAirí Rialtais inniu go gcuirfí síneadh trí bliana leis an scéim Abhaile a thugann cúnamh do dhaoine a bhfuil riaráistí ar a gcuid morgáistí.

Ó bunaíodh an scéim sa bhliain 2016, tá comhairle agus cúnamh airgid tugtha d'os cionn 12,000 teaghlach.

Tá thart ar 22,000 duine a bhfuil riaráistí móra ar a gcuid morgáistí.