Dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe Brendan McGrath nach bhfuil réiteach draíochta ar fhadhbanna tráchta na Gaillimhe, ach deir sé go bhfuil feabhsuithe móra le teacht ar an chóras iompair phoiblí ansin.

Dúirt Brendan McGrath go bhfuil súil aige go mbeidh éisteacht béil ag an Bhord Pleanála faoi Chuarbhóthar na Gaillimhe roimh dheireadh na bliana.

Ag seisiúin eolais faoi chúrsaí tráchta i nGaillimh inniu, dúirt feidhmeannaigh ón Chomhairle Cathrach nach bhfuil na hacomhail sa chathair in ann glacadh le tuilleadh tráchta.

Trasnaíonn 86,000 gluaisteán ceithre dhroichead na cathrach gach lá. Ceithre chiliméadar gnáthfhad na dturas sin.

Timpeall 80,000 gluaisteán a fhilleann ar Ghaillimh gach lá ó na cúig bhóthar náisiúnta atá ceangailte léi.

"Bunchloch sa straitéis iompair ná tracht a bhaint ó lár na cathrach," a dúirt Colm Ó Ríordáin, Innealtóir Sinsearach Feidhmiúcháin i gComhairle Cathrach na Gaillimhe.

Dúirt Ó Ríordáin go bhfuil scéimeanna rothaíochta, busanna agus siúlóide ina gcuid lárnach dá bpleananna le trácht na cathrach a mhaolú.

Tá gréasán busbhealaí nua don chathair ar luach €200 milliún á fhorbairt ag an Chomhairle Cathrach i gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair.

Déanfar líon na mbusbhealaí a laghdú ó 11 go 5 cinn ach méadófar líon na mbusanna atá ar fáil don phobal go suntasach.

Tá infheistíocht mhór le déanamh ag an Chomhairle Cathrach ag an Phóirse Caoch, le Timpeallán na gCiarabhánach a iompú ina achomhal agus le droichead nua a thógáil ag Cora na mBrádan mar chuid den Straitéis Iompair.