Sheol Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeltachta Seán Kyne curaclam teicneolaíochta dátheangach i meánscoil i nGaeltacht Chonamara inniu.

Seo an chéad uair ar cuireadh curaclam teicneolaíochta cuimsitheach ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla araon do dhaltaí iar-bhunscoile.

Ag labhairt dó i Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an Cheathrú Rua tráthnóna, dúirt an tAire Stáit Kyne go líonann an curaclam nua seo bearna shuntasach agus go bhfuil cúrsaí teicneolaíochta á snaidhmeadh sa churaclam ar bhealach tarraingteach.

Tá sé i gceist go mbeadh an t-ábhar a chuimsíonn 40 uair a chloig d'ábhar ETIM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic) as Gaeilge ar fáil ar líonra idirlín nua atá forbartha d’oideachasóirí.

Daltaí i mbun na teicneolaíochta i Scoil Chuimsitheach Chiaráin

Beidh leas á bhaint as an churaclam nua ag múinteoirí Gaeilge, múinteoirí idirbliana agus múinteoirí a bhfuil modúl breise á theagasc acu mar chuid de shraith nua an Teastais Shóisearaigh.

Tá an curaclam dírithe ar scoileanna Gaeltachta, Ghaelcholáistí agus iar-bhunscoileanna a bhfuil sruth Gaeilge iontu. Timpeall 90 iarbhunscoil atá cláraithe leis cheana féin.

Is iad lucht an fhiontair shóisialta Tech Space a réitigh an curacalam teicneolaíochta.